fbpx

Algemene verkoopsvoorwaarden

A. Bestellingen

  1. Alle offertes, orderbevestigingen, verkopen en leveringen zijn onderworpen aan de hierna vermelde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
  2. de aanbieding door de verkoper in prospectussen of catalogi, de vermelding van verkoopsvoorwaarden, prijslijsten of leveringstermijnen verbindt de verkoper tot niets. De bestelling verbindt de koper vanaf ontvangst hiervan door de verkoper.
  3. Elk geval van overmacht ( waartoe een daad van een derde of de overheid behoort ) , evenals elke onderbreking van de normale bevoorrading in grondstoffen, brandstoffer of drijfkracht, elke staking of lock-out of brand heeft de schorsing van de overeengekomen leveringstermijn voor gevolg, zonder recht op schadevergoeding door de koper, die evenwel de overeenkomst kan laten ontbinden.
  4. Alle leveringstermijnen zijn voor wat betreft de verkoper bij benadering overeengekomen, indien geen leveringstermijn werd bepaald dan wordt deze geacht 3 maanden te zijn, vanaf de datum van de overeenkomst. In geval van prijsschommelingen tussen het ogenblik van de bestelling en de levering, zal de koper steeds gehouden zijn de gangbare prijs op het ogenblik van de levering te betalen.
  5. Wanneer voor bepaalde meubelen de naam van een houtsoort wordt opgegeven, dan betekent dit niet dat zij in deze houtsoort geheel of ten dele zijn gemaakt. De benaming geldt alleen om de structuur van uitwendige delen aan te duiden.
  6. Modelwijzigingen kunnen zonder voorafgaand bericht gebeuren als gevolg van wijziging in het productieproces en geven geen recht op annulatie, dan wel schadevergoeding in hoofde van de verkoper.
  7. De vertegenwoordigers hebben geen machtiging gelden te ontvangen, behoudens bij uitdrukkelijk mandaat daartoe, noch betalingsvoorwaarden kortingen te geven zonder schriftelijke bevestiging van de directie.
fr_FRFrench